Chống dịch COVID-19: Biểu dương và gửi gắm niềm tin vào Quân Đội

0Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, vai trò quan trọng của quân đội không chỉ nằm ở chỗ kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, tiếp nhận công dân trở về từ vùng có dịch và tổ chức cách ly mà còn tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, làm an lòng dân. Thay mặt Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng cảm ơn, biểu dương quân đội đã làm tròn trách nhiệm, góp phần quan trọng để công tác chống dịch có được kết quả ngày hôm nay. Phó Thủ tướng tin tưởng với vai trò nòng cốt của quân đội, với sự chung sức đồng lòng của cả nước, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh COVID-19.
#tindoichung #quandoichongdich #Covid19
____________________________________________
►FACEBOOK: https://www.facebook.com/tindoichung….
►GROUP: https://www.facebook.com/groups/52551
►YOUTUBE: https://www.youtube.com/tindoichung
______________________________