SAPAT AT TAMANG IMPORMASYON TUNGKOL SA CORONA VIRUS / COVID-19 / COURTESY OF NEWS5

0HUWAG NA PO BASTA NANINIWALA SA MGA SABI-SABI, HAKA-HAKA AT MAGING YUNG MGA KUMAKALAT NA SA SOCIAL MEDIA NA MGA PARAAN DAW NG PAGSUGPO DITO…ETC. ETC