THẦN CHÚ TIÊU TRỪ CORONAVIRUS

0Ba Bí quyết tuyệt nhất lúc này.

1- Giữ tâm tĩnh lặng trước mọi nghịch cảnh.
2- Hãy thực tập & sự mầu nhiệm sẽ đến với chúng ta.
3- Gửi năng lượng tích cực đến tất cả nhân loại.