Trần Thị Ái Liên: Sự vô ơn của Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh .

0TÔI CHỌN CỜ VÀNG
KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ để XỬ LÝ VIỆT CỘNG VI PHẠM HIỆP ĐỊNH PARIS 1973
https://petitions.whitehouse.gov/petition/reconvene-international-conference-vietnam-tool-address-chinas-encroachment-south-china-sea?
Nguồn : https://www.facebook.com/tranthiailien.official/videos/199935758101654
Hãy đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất .
Hãy chia sẻ video để thông tin đến với mọi người .